LLUÍS ANGLADA: “Hem posat al servei dels ciutadans una eina per conèixer millor la Qualitat de l’Aire del Camp de Tarragona”

Avui dia és bàsic poder tenir a l’abast de tothom eines que permetin conèixer molt millor els nivells de compostos orgànics volàtils com a indicatiu de la qualitat de l’aire i això ho estem aconseguit amb la consolidació de l’Observatori de la Qualitat de l’Aire del Camp de Tarragona.
*Lluis Inglada és coordinador de l’Observatori de la Qualitat de l’Aire del Camp de Tarragona

Contacto