LLUÍS ANGLADA: “Hem posat al servei dels ciutadans una eina per conèixer millor la Qualitat de l’Aire del Camp de Tarragona”

“Avui dia és bàsic poder tenir a l’abast de tothom eines que permetin conèixer molt millor els nivells de compostos orgànics volàtils com a indicatiu de la qualitat de l’aire i això ho estem aconseguit amb la consolidació de l’Observatori de la Qualitat de l’Aire del Camp de Tarragona. Estem donant resposta a una demanda innata al territori”, afirma Lluis Inglada, director de l’Àrea de Territori de la Fundació Privada Independent Institut Cerdà i coordinador de l’Observatori, que enguany viurà la seva segona edició

Què li aporta al ciutadà del Camp de Tarragona l’Observatori de la Qualitat de l’Aire?

L’Observatori és una eina de coneixement i un exercici de transparència que permet al ciutadà i especialment a tots els agents socials, polítics o econòmics del Camp de Tarragona poder disposar de tota la informació agrupada sobre la qualitat de l’aire i especialment sobre els Compostos Orgànics Volàtils (COV’S). En un sol document podem veure totes les mesures que s’han fet al llarg de l’any a l’entorn dels polígons químics (Nord i Sud) del Camp de Tarragona i saber quins són els nivells d’afectació que, per cert, es mantenen molt per sota dels paràmetres que indica la legislació.

D’on surten les dades que s’inclouen a l’Observatori?

Totes les dades recollides són fruit de les mesures que al llarg de tot l’any duu a terme a l’entorn dels polígons químics del Camp de Tarragona el departament de Química de la Universitat Rovira i Virgili juntament amb l’Eurecat i que dirigeix Francesc Borrull, Catedràtic de Química Analítica de la Universitat Rovira i Virgili i Professor adscrit a EURECAT. Les mesures s’aconsegueixen mitjançant mesuradors passius que enguany ja s’han instal·lat a 25 punts, a les poblacions de l’entorn del Polígon Nord i del Polígon Sud.   

Sabem realment què hi ha a l’aire del Camp de Tarragona?

Home, avui per avui la gent ha de saber que el Camp de Tarragona disposa de la xarxa de mesuradors més densa d’Europa i que som un referent en gestió i control de la qualitat de l’Aire, per tant, tenim moltíssima informació que ens ha d’ajudar a crear cultura, pedagogia i coneixement i a prendre decisions per a la millora contínua, però també a estar tranquils perquè qualsevol canvi de situació seria detectat immediatament. En qualsevol cas, l’Observatori és una eina dinàmica que ha d’anar ampliant el seu focus d’anàlisi.     

Sovint s’han confrontat les metodologies de mesurament i es qüestiona que l’Observatori recull les mitjanes i altres experiències com la de la UPC, miren de visualitzar els episodis punta, quina és la bona?

Les dues. Hem de controlar les mitjanes perquè tota la legislació en qualitat de l’aire es basa en mitjanes i perquè l’exposició continuada a la contaminació pot ser una font de risc, però també és necessari monitoritzar les puntes. En aquest sentit la voluntat de l’Observatori de la Qualitat de l’Aire del Camp de Tarragona ha de ser la de poder agrupar tota la informació vingui d’una universitat o d’una altra. 

*Lluis Inglada és coordinador de l’Observatori de la Qualitat de l’Aire del Camp de Tarragona

Leave a reply

Contacto