Consciència, convenciment i compromís

El Covid 19 ocupa tota l’actualitat desde fa setmanes, però el sector químic segueix fent els seus deures. L’excepcionalitat de l’accident que hem viscut al gener a una de les industries del polígon Sud del Camp de Tarragona ens ha de dur a reflexionar sobre molts aspectes de la nostra activitat, però és cert que no podem fer causa general d’un cas particular. Hem patit un accident però no podem generalitzar-lo ni convertir-lo en norma de tota la industria química. Encara que caldrà veure les causes i caldrà extreure conclusions i implementar tantes millores com sigui possible i necessari.

Aquest també ha de ser però, el moment per posar damunt la taula tota la feina feta, tots els avenços i tots els passos de gegant que hem donat en matèria de seguretat. Com a màxim responsable del complex industrial de Repsol a Tarragona, em sento molt orgullós de saber que tots els que treballem en aquesta empresa tenim com a compromís diari i com a màxima prioritat la seguretat en totes les nostres instal·lacions i per a totes les persones. La nostra consciència com a professionals, però també com a veïns del camp de Tarragona ens obliga a no donar cap treva a cap mena de relaxament en aquelles qüestions vinculades a la seguretat en tots els aspectes de la nostra activitat. I si algú no ho sabia ara ja ho sap, no tolerem cap marge d’error davant els riscos associats  a una activitat industrial com la nostra.

Exactament els mateixos criteris els apliquem quan ens referim a la gestió de la qualitat de l’aire, amb la qual som exigents en el compliment exhaustiu de la normativa, anant sempre molt més enllà del que estableix la legislació. Una prova evident és que no ens conformem controlant permanentment la qualitat de l’aire dins les nostres instal·lacions, sinó que hem estat nosaltres qui hem impulsat la creació de l’Observatori de la Qualitat de l’Aire del Camp de Tarragona, no només com a eina de transparència amb el territori, sinó com a eina de coneixement compartit per tal què puguem prendre decisions.

Ens irrita l’accident i tots els accidents de la mateixa manera que ens irriten aquelles veus esbiaixades que pretenen fer creure que ni coneixem l’activitat, ni sabem el que fem, ni tenim cap control sobre allò que fem. Som conscients, responsables i compromesos i som els primers alhora d’exigir màxima seguretat, màxima qualitat i zero accidents.

*Josep Francesc Font és director del Complex Industrial de Repsol a Tarragona

Contacto